چهارشنبه ٢٦ خرداد ١٤٠٠
بروزرسانی
1400/03/25
جستجوی پیشرفته   جستجوی وب
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 6034 | کل بازدید : 400137 
صفحه اصلي > دستاوردها > مقاله  > مقالات فارسی علمی - پژوهشی  
مقالات فارسی علمی - پژوهشی
 

 

مقالات منتشر شده علمی پژوهشی

 

سال 1380:

-        مشكل اجتماعي :دستور كار نظام رفاه اجتماعي، فصلنامه رفاه اجتماعی شماره1 ، پاییز 1380، دکتر حسن رفيعي

-        بازار مصرف مواد مخدر در ايران وتهران، فصلنامه رفاه اجتماعی شماره1 ، پاییز 1380، دکتر فریبرز رئیس دانا

-        آثار بيكاري بر سلامت و آسايش رواني، فصلنامه رفاه اجتماعی  شماره  2- زمستان 1380 ،كاي كاسكلا و ديگران ،دکتر حسن رفيعي

-        بررسي و نقد گزارش (نظام هدفمند يارانه )، فصلنامه رفاه اجتماعی  شماره  2- زمستان 1380، گروه پژوهشي رفاه اجتماعي

-        ميز گرد :دولت رفاه و چالش هاي پيش رو، فصلنامه رفاه اجتماعی  شماره  2- زمستان 1380، مهدي تقوي،يدالله دادگر ،محمد مالجو ،دکتر فريبرز رئيس دانا

-        چالش‌هاي اساسي در روش‌شناسي اقتصاد در پايان قرن بيستم، پژوهشنامه اقتصادي پاييز 1380، دکتر فریبرز رئیس دانا

 

سال 1381:

-        روسپیگری: قوانین و واقعیتها،فصلنامه علمی - پژوهشی رفاه اجتماعی،دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشي،ش5،پاییز1381 (ترجمه)، دکتر امیرحمزه زینالی

-        پیشگیری از بزهکازی و مدیریت آن در پرتو قوانین و مقررات جاری ایران،فصلنامه علمی - پژوهشی رفاه اجتماعی ،دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی،ش6،زمستان 1381، دکتر امیرحمزه زینالی

-        شهروندي و رفاه اجتماعي ، فصلنامه رفاه اجتماعي ، سال اول ، شماره 4 ، تابستان،1381، دکتر ملیحه شیانی

-        نقد و بررسي چند الگوي نظري در اقتصاد رفاه ،فصلنامه رفاه اجتماعی  شماره  3-بهار1381، دکتر فريبرز رئيس دانا

-        شهروندي و رفاه اجتماعي ،فصلنامه رفاه اجتماعی  شماره 4-تابستان 1381،دكتر مليحه شياني

-        مباني اختلافي در طراحي نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي ،،فصلنامه رفاه اجتماعی  شماره 4-تابستان 1381، دکتر سعيد مدني قهفرخي

-        اولين همايش آسيب هاي اجتماعي در ايران،،فصلنامه رفاه اجتماعی  شماره 4-تابستان 1381،دكتر فريبرز رئيس دانا

-        نقد كتاب ، توسعه توسعه به مثابه آزادي ،،فصلنامه رفاه اجتماعی  شماره 4-تابستان 1381،دكتر فريبرز رئيس دانا

-        مثلث رشد اقتصادي ، اعتلاي فرهنگي و عدالت اجتماعي ،فصلنامه رفاه اجتماعی  شماره  5-پاییز 1381،دكتر فريبرز رئيس دانا

-        نقد كتاب  :توسعه و چالش هاي زنان ايران،،فصلنامه رفاه اجتماعی  شماره  5-پاییز 1381،دكتر حسن رفيعي

-        نيم رخ رواني - اجتماعي معتادان نوجوان ايراني، توانبخشي پاييز 1381، سميعي مرسده , دكتر حسن رفيعي , طاهري نخست حميدرضا

-        ويژگي هاي روان سنجانه "مقياس رضايت از خدمت - 30" در جمعيت ايراني، توانبخشي پاييز 1381،  دکتر حسن رفيعي, سميعي مرسده , كاكويي حسين , هلاكويي ناييني كوروش

-        تحليلي جامعه شناختي از وضعيت شهروندي در لرستان، مجله جامعه شناسي ايران پاييز 1381، دکتر ملیحه شیانی

-        بازار مواد مخدر در ايران (قيمت، مصرف و تاثيرگذاري توليد خارجي)، مجله جامعه شناسي ايران تابستان 1381،دکتر فریبرز رئیس دانا

 

سال 1382:

-        نوآوری های قانون حمایت از کودکان و نوجوانان و چالش های فراروی آن، فصلنامه علمی - پژوهشی  رفاه اجتماعی،دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی،ش7،بهار 1382، دکتر امیرحمزه زینالی

-        قانون حمایت از کودکان و نوجوانان و تقابل دیدگاهها در آن، فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، دانشگاه علو م بهزیستي و توانبخشی،ش9، پاییز 1382، دکتر امیرحمزه زینالی

-        مشاركت اجتماعي كودكان ، فصلنامه رفاه اجتماعي ، سال دوم ، شماره 7 ، بهار1382، دکتر ملیحه شیانی

-        نياز هاي سلامت كودكان در بستر تحولات اجتماعي،فصلنامه رفاه اجتماعی  شماره  7-بهار 1382،دكتر نعمت الله بابايي

-        بررسي شيوع كودك آزاري در دو منطقه تهران، فصلنامه رفاه اجتماعی  شماره  7-بهار 1382،دكتر آفرين رحيمي موقر ، دكتر نعمت الله بابايي ، محمد رضا رستمي

-        بررسي روند آزار كودكان در ايران براساس برخي پايه هاي علت شناختي آن ، فصلنامه رفاه اجتماعی  شماره  7-بهار 1382، دکتر سعيد مدني

-        نگرش دانش آموزان مقطع راهنمايي شهر تهران درباره اعتياد ، فصلنامه رفاه اجتماعی  شماره  7-بهار 1382،دكتر عليرضاجزايري ، دكتر حسين رفيعي ، محمد علي نظري

-        وا كاوي كار كودكان ، فصلنامه رفاه اجتماعی  شماره  7-بهار 1382،دكتر فريبرز رئيس دانا

-        كاربرد الگوي سام در برنامه ريزي ايران،فصلنامه رفاه اجتماعی  شماره 8-تابستان 1382،دكتر مروئه وامقي

-        كار كودك مفاهيم ورويكردها ،فصلنامه رفاه اجتماعی  شماره 8-تابستان 1382،دكتر فريبرز رئيس دانا

-        قانون حمايت از كودكان و نوجوانان و تقابل ديدگاهها در آن،فصلنامه رفاه اجتماعی  شماره 9-پاییز 1382، دکتر امیرحمزه زينالي

-        بازار مواد مخدر در ايران، فصلنامه رفاه اجتماعی  شماره 9-پاییز 1382 ،دكتر فريبرز رئيس دانا

-         پیامدهای جنسیتی تخریب سرمایه اجتماعی، زن در توسعه و سياست (پژوهش زنان) بهار 1382، دکتر سعيد مدني قهفرخي

 

 

سال 1383:

-       اثرات فقدان حمایت کیفری مناسب از زنان بر بزه دیدگی آنها،فصلنامه علمی - پژوهشی رفاه اجتماعی ،دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی،ش13، پاييز 1383، دکتر امیرحمزه زینالی

-        كودكان كار ، مفاهيم و رويكردها .: فصلنامه رفاه اجتماعي ، شمارة 2 ، تابستان 1383، دکتر مروئه وامقی

-        روند خود كشي و اقدام به خود كشي در استان ايلام 1373-1380، فصلنامه رفاه اجتماعی  شماره 12-بهار 1383،دكتر حسن رفيعي

-        اقتصاد بد آمدهاي جمعي (با نگاه به زلزله بم )،فصلنامه رفاه اجتماعی  شماره 13-تابستان 1383،دكتر فريبرز رئيس دانا

 

سال 1384:

-        واكنش غير سياسي نسبت به بحرانها ي اجتماعي (بنياد يك فرضيه)،فصلنامه رفاه اجتماعی  شماره 16-بهار 1384،دکتر حسن رفیعي و دکتر سعيد مدني قهفرخي

-        جايگاه سازمان هاي دولتي مسوول بحرانهاي اجتماعي در ايران ، فصلنامه رفاه اجتماعی  شماره 16-بهار 1384، دکترامير حمزه زينالي

-        علل عوامل وانگيزه هاي اقتصادي اجتماعي بروز بحرانها وتهديدهاي اجتماعي درايران، فصلنامه رفاه اجتماعی  شماره 16-بهار 1384،دکتر فريبرز رئيس دانا

-        اندازه گيري شاخص و پويش فقر در ايران،فصلنامه رفاه اجتماعی  شماره 17-تابستان 1384، دکتر فريبرز رئيس دانا

-        فقر محروميت و شهروندي در ايران، فصلنامه رفاه اجتماعی  شماره 18-پاییز 1384،دکتر مليحه شياني

-        كودكان خياباني ايران و رويكردهاي دولتي ،فصلنامه رفاه اجتماعی  شماره 19- زمستان1384، دکتر مروئه وامقي

-        تحليل مشاركت اجتماعي در تهران ،فصلنامه رفاه اجتماعی  شماره 19- زمستان1384، دکتر ميرطاهر موسوي

-        تاب آوري در برابر وابستگي به مواد در پسران مردان وابسته و غير وابسته به مواد، حكيم تابستان 1384، كياني دهكردي منصوره , دکتر حسن رفيعي, سميعي مرسده , كريملو مسعود , دولتشاهي بهروز , بينازاده محمد

-        درآمدي بر برخي محدوديت هاي عملي جرم انگاري (ضرورت ارزيابي منافع و مضار ايجاد يك جرم)، نامه مفيد شهریور 1384، حبيب زاده محمدجعفر , دکتر اميرحمزه زينالي

-        فرهنگ، نیازها و انتظارات فرهنگی بازماندگان کارکنان سازمان تامین اجتماعی، مجله انسان شناسي (نامه انسان شناسي) پاييز و زمستان 1384، دکتر ملیحه شياني  , دکتر محمدي محمدعلي

 

 

سال 1385:

-        كار پايه مفهومي و مفهوم سازي سرمايه اجتماعي (با تاكيد بر شرايط ايران )،فصلنامه رفاه اجتماعی  شماره 23-زمستان 1385،دکتر پرويز پيران ،دکتر مير طاهر موسوي ،دکتر مليحه شياني

-        مشاركت اجتماعي يكي از مولفه هاي سرمايه اجتماعي، فصلنامه رفاه اجتماعی  شماره 23-زمستان 1385 ، دکتر ميرطاهر موسوي

-         بررسي الگو و شيوه مصرف در بين معتادين شهر اصفهان در سال 1383، مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمان بهار 1385، رادفر سيدرامين , نارنجي ها هومان ,  دکتر حسن رفيعي , باغستاني احمدرضا

-        دختران و زنان دچار معلوليت جسمي - حركتي: نيازها و مشكلات، توانبخشي تابستان 1385، شريفيان ثاني مريم , دکتر حميرا سجادي , طلوعي فرشته , کاظم نژاد انوشيروان

-        مقايسه مؤلفه‌هاي سرمايه اجتماعي كشاورزان عضو و غير عضو تعاوني‌هاي توليد روستايي ، فصلنامه رفاه اجتماعي، سال ششم، شماره 23 ، 1385، دکتر محمدعلی محمدی قره قانی

 

 

سال 1386:

-        رشد اقتصادي و عدالت اجتماعي :بازار يا برنامه،فصلنامه رفاه اجتماعی  شماره 24-بهار 1386،دکتر فريبرز رئيس دانا

-        مواجهه با خشونت در دانش آموزان دبيرستان شهر تهران ، فصلنامه رفاه اجتماعی  شماره 24-بهار 1386،دکتر مروئه وامقي

-        تحليل جامعه شناختي احساس انومي در ميان جوانان ،فصلنامه رفاه اجتماعی  شماره 25-تابستان 1386،دکتر مليحه شياني ،محمد علي محمدي

-        سنجش عوامل مؤثر بر عرفي شدن دينداري در ميان دانشجويان برخي دانشگاههاي شهر تهران، فصلنامه تخصصي جامعه‌شناسي ،  سال سوم،شماره اول، زمستان1386، دکتر محمدعلی محمدی قره قانی

-        عوامل راهبردي پيشگيري از سوئ مصرف مواد مخدر :برنامه مدرسه محور، فصلنامه رفاه اجتماعی  شماره 25-تابستان 1386،محمدعلي محمدي ،دکتر مليحه شياني

-        سرمايه اجتماعي در ايران ،وضعيت موجود ،دور نمايي آينده و امكانشناسي گذار، فصلنامه رفاه اجتماعی  شماره 25-تابستان 1386، دکتر ميرطاهر موسوي

-        تخمين تقاضاي خانوار براي رفتن به سينما در 24 استان ايران، فصلنامه رفاه اجتماعی  شماره 25-تابستان 1386 ،دکتر مليحه شياني

-        جايگاه سالمندي در نظام حقوق مدني ايران،فصلنامه رفاه اجتماعی  شماره 26- پاییز 1386،دکتر اميرحمزه زينالي

-        برخي عوامل خانوادگي  مرتبط با اقدام به خود كشي،فصلنامه رفاه اجتماعی  شماره 27 زمستان 1386،دکتر حميرا سجادي ، دکتر حسن رفيعي

-        ادوار مديريت اعتياد در ايران، فصلنامه رفاه اجتماعی  شماره 27 زمستان 1386، دکتر سعيد مدني قهفرخي

-        بررسي اثر مستقيم و غيرمستقيم بازخورد نسبت به مصرف مواد، كانون كنترل و توانمنديهاي فردي و اجتماعي بر مصرف مواد در نوجوانان در معرض خطر، روانشناسي معاصر بهار 1386، محمدخاني شهرام , جزايري عليرضا , محمدخاني پروانه , دکتر حسن رفیعی , قاضي طباطبايي سيدمحمود

-        خواص روانسنجانه مقياس سنجش نگرش نوجوانان به اعتياد، توانبخشي بهار 1386، دکتر حسن رفيعي , جزايري عليرضا , نظري محمدعلي , سليماني نيا ليلا

 

-         مقايسه کيفيت زندگي سالمندان مستمري بگير سازمان هاي تامين اجتماعي و بازنشستگي کشوري ساکن شهرستان قم؛ 1386، مديريت سلامت بهار 1386، محققي كمال سيدحسين , دکتر حمیرا سجادي , زارع حسين , بيگلريان اكبر

-        كيفيت زندگي سالمندان زن در آسايشگاه خيريه كهريزك، پايش بهار 1386، دکتر حمیرا سجادي, بيگلريان اكبر

 

سال 1387:

-        بررسي تأثير سرمايه اجتماعي بر رفاه اجتماعي، فصلنامه رفاه اجتماعي، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، شماره 30و 31، پاييز 1387، دکتر ملیحه شیانی

-        بررسي ارتباط سرمايه اجتماعي و سلامت مادران، فصلنامه رفاه اجتماعي، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي شماره 30 و 31، پاييز 1387، دکتر ملیحه شیانی

-        اثر آموزش مهارت زندگي بر عوامل خطر ساز مصرف مواد در نوجوانان در در معرض خطر،فصلنامه رفاه اجتماعی  شماره 29-تابستان 1387، دکتر حسن رفيعي

-        مشكلات اجتماعي در اولويت ايران، مجله جامعه شناسي ايران بهار و تابستان 1387، دکتر حسن رفیعی , دکتر سعيد مدني قهفرخي , دکتر مروئه وامقي

-        ارتقا فعاليت هاي جسماني مردان سالمند بر اساس مدل مراحل آمادگي ، ارمغان دانش بهار 1387، قهرماني ليلا , نيكنامي شمس الدين , دکتر میرطاهر موسوی , حيدرنيا عليرضا , كريم زاده شيرازي كامبيز , بابايي ‌روچي غلامرضا

-        اثربخشي آموزش خانواده با استفاده از «تئوري سيستمي بوئن» بر تمايز يافتگي و كاركرد خانواده هاي داراي فرزند معتاد، فصلنامه خانواده پژوهي تابستان 1389، غفاري فاطمه , دکتر حسن رفيعي, ثنايي ذاكر باقر

-        کيفيت زندگي سالمندان منطقه 2 تهران، سالمند پاييز و زمستان 1387، علي پور فردين , دکتر حميرا سجادی, فروزان آمنه ستاره , بيگلريان اكبر , جليليان علي

-        بررسي نيازهاي سلامتي سالمندان مستمري بگير سازمان تامين اجتماعي و بازنشستگي كشوري، سالمند بهار 1387، محققي كمال سيدحسين , دکتر حميرا سجادی , زارع حسين , بيگلريان اكبر

 

 

سال1388:

-          رابطه سرمایه اجتماعی و رفاه اجتماعی، فصلنامه رفاه اجتماعی ، شماره 32،سال نهم، بهار 1388، دکتر ملیحه شیانی

-          تدوين سند ملي كاهش و كنترل آسيب‌هاي اجتماعي1384-1385(مدون سازي يك تجربه)،فصلنامه رفاه اجتماعی  شماره  32-بهار 1388،دکتر حسن رفيعي، دکتر سعيد مدني قهفرخي

-          نقش نگرش به رفاه اجتماعي در رابطه همدلي و گرايش اجتماعي با عدالت اجتماعي، فصلنامه رفاه اجتماعی  شماره  32-بهار 1388، دکتر سعيد مدني قهفرخي

-          نقش حمايت‌هاي اجتماعي در كيفيت زندگي سالمندان،فصلنامه رفاه اجتماعی  شماره 33-تابستان 1388،- دکتر حميرا سجادي

-          ويژگيهاي مشتريان تن فروشي از ديدگاهزنان تن فروش خياباني شهر تهران/فصلنامه رفاه اجتماعی  شماره  34-پاییز 1388،دکتر سعيد مدني قهفرخي

-          نحوه گذران اوقات فراغت پيش بيني مصرف مواد در بيكاران، فصلنامه رفاه اجتماعی  شماره  34-پاییز 1388، دکتر حسن رفيعي ،دکتر حميرا سجادي

-          ارزيابي گستره مداخله قانونگذار كيفري ايران در حوزه آسيب ها وانحرافات اجتماعي/ فصلنامه رفاه اجتماعی  شماره  34-پاییز 1388،دکتر امير حمزه زينالي

-          جهاني شدن اصل حمابت ويزه از كودكان،فصلنامه رفاه اجتماعی  شماره 35-زمستان 1388، دکتر امير حمزه زينالي

-          عدالت اجتماعي و سلامت كودكان در ايران(در چارچوب مدل تعيين كننده هاي اجتماعي سلامت سازمان بهداشت جهاني)، فصلنامه رفاه اجتماعی  شماره 35-زمستان 1388،دکتر حميرا سجادي ، دکتر مروئه وامقي ، دکتر سعيد مدني قهفرخي

-          فقرو كودك آزاري در ايران ، فصلنامه رفاه اجتماعی  شماره 35-زمستان 1388،دکتر سعيد مدني قهفرخي

-          رابطه كار كودك با توسعه و رفاه اجتماعي، فصلنامه رفاه اجتماعی  شماره 35-زمستان 1388، حسن رفيعي

-          مرور نظامند كوكان خياباني  در دهه اخير در ايران(فقر ، عامل خطر خياباني شدن كودكان) ، فصلنامه رفاه اجتماعی  شماره 35-زمستان 1388،دکترمروئه وامقي ، دکتر حميرا سجادي ، دکترحسن رفيعي

-          سرمايه اجتماعي جوانان در ايران، مجله جامعه شناسي ايران پاييز 1388، دکتر مليحه شياني , دکتر ميرطاهر موسوي, دکتر سعيد مدني قهفرخي

-          ارتقا کيفيت زندگي مردان سالمند کهريزک بر اساس مداخله آموزشي، مجله دانش و تندرستي تابستان 1388، قهرماني ليلا , نظري مهين , دکتر میرطاهر موسوي

-          حمايت کيفري از کودکان در برابر توريسم جنسي، از منع جهاني تا واکنش نظام هاي کيفري داخلي، مجله تحقيقات حقوقي پاييز و زمستان 1388، نجفي ابرندآبادي علي حسين , خالقي علي , دکتر امیرحمزه زينالي

-          نقش حمايتهاي اجتماعي در کاهش اضطراب و افسردگي سالمندان، سالمند بهار 1388، علي پور فردين , دکتر حمیرا سجادي , فروزان آمنه , خدمتي اسماعيل

-          اعتماد و مشارکت (بررسي رابطه بين اعتماد و مشارکت اجتماعي در شهر تهران)، مجله جامعه شناسي ايران تابستان 1388،علي پور پروين , زاهدي محمدجواد , دکتر مليحه شياني ،

 

سال 1389:

-تعيين شاخص­هاي مناسب اندازه­گيري سرمايه اجتماعي در رتبه­بندي دانشكده­هاي كشاورزي، فصلنامه رفاه اجتماعي ، سال دهم،شماره ۳۷ ، دکتر محمدعلی محمدی قره قانی

-          عوامل مرتبط با هويت شهروندي در شهر تهران،فصلنامه رفاه اجتماعی  شماره 38-پاییز 1389، دکتر محمدعلي محمدي- دکتر مليحه شياني

-          مشاركت در امور شهري و الزامات آن در شهر تهران،فصلنامه رفاه اجتماعی  شماره 38-پاییز 1389،دکتر مليحه شياني

-          ساخت و اعتباريابي آزمون مهارتهاي زندگي در افراد وابسته به مواد،فصلنامه رفاه اجتماعی  شماره 39-زمستان 1389، دکتر حسن رفيعي

-          سرمايه اجتماعي و عوامل تعيين کننده آن در شهر تهران، مجله دانش و تندرستي تابستان 1389، اشرفي الهام , اسدي لاري محسن , دکتر میرطاهر موسوي , واعظ مهدوي محمدرضا

-           بررسي رابطه شاخص هاي عدالت اجتماعي و سلامت در ايران؛ 1385-1363، مجله دانش و تندرستي تابستان 1389، باباخاني محمد , راغفر حسن , دکتر حسن رفیعی

-          پايايي و روايي آزمون مهارتهاي زندگي Kohlman در بيماران اسكيزوفرني تهران (سال 86-1385)، پژوهش در علوم توانبخشي بهار و تابستان 1389، كزازي ليلا , كربلايي نوري اشرف , دکتر حسن رفیعی , كريملو مسعود

-          تاثير خدمات كاردرماني رواني - اجتماعي بر كيفيت زندگي بيماران مبتلا به اختلالات رواني مزمن، توانبخشي بهار 1389، حجتي عابد الهه , كربلايي نوري اشرف , دکتر حسن رفيعي , كريملو مسعود

-          تعيين اثربخشي آموزش مهارتهاي اجتماعي بر پيش آگهي درمان اعتياد افراد مراجعه كننده به كلينيك تهران (چكيده دهمين همايش پياپي ساليانه انجمن علمي روانپزشكان ايران)، مجله روانپزشكي و روانشناسي باليني ايران (انديشه و رفتار) پاييز 1389، رمضاني حوا , دکتر حسن رفيعي , كربلايي نوري اشرف , حسين زاده سمانه , خدايي اردكاني محمدرضا

-          تعيين اثربخشي آموزش مهارتهاي اجتماعي بر روابط خانوادگي و اشتغال مبتلايان به اختلال مصرف مواد (چكيده دهمين همايش پياپي ساليانه انجمن علمي روانپزشكان ايران)، مجله روانپزشكي و روانشناسي باليني ايران (انديشه و رفتار) پاييز 1389، رمضاني حوا , دکتر حسن رفيعي , كربلايي نوري اشرف , حسين زاده سمانه , خدايي اردكاني محمدرضا

 

-          سلامت اجتماعي ايران: از تعريف اجماع مدار تا شاخص شواهد مدار، مسائل اجتماعي ايران (مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تربيت معلم) زمستان 1389، سميعي مرسده , دکتر حسن رفيعي, اميني راراني مصطفي , اكبريان مهدي

-          سلامت اجتماعي ايران: از تعريف اجماع مدار تا شاخص شواهد مدار (چكيده دهمين همايش پياپي ساليانه انجمن علمي روانپزشكان، مجله روانپزشكي و روانشناسي باليني ايران (انديشه و رفتار) پاييز 1389، دکتر حسن رفيعي

-          نقش مدرسه در گرايش به سوء مصرف سيگار، الکل و مواد در نوجوانان دبيرستاني شهر تهران، تحقيقات علوم رفتاري 1389، پشت مشهدي مرجان , احمدآبادي زهره , پناغي ليلي , زاده محمدي علي , دکتر حسن رفيعي

-          تحليلي بر ميزان آگاهي از حقوق شهروندي در ميان دانشجويان، برنامه ريزي رفاه و توسعه اجتماعي زمستان 1389، دکتر ملیحه شياني , داوودوندي طاهره

-          فرا تحليل مطالعات مربوط به سوء مصرف مواد با رويكرد رواني اجتماعي طي يكدهه و نيم گذشته (1384-1370)، بررسي مسايل اجتماعي ايران (نامه علوم اجتماعي) بهار 1389،محسني تبريزي عليرضا , جزايري عليرضا، دکتر نعمت اله بابایی

 

سال 1390:

-          كيفيت زندگي زنان سرپرست خانوار تحت پوشش سازمان بهزيستي كشور و زنان شاغل خدماتي،فصلنامه رفاه اجتماعی  شماره 40-بهار 1390،دکتر حسن رفيعي

-          ارتباط رده شغلي و سلامت روان در زنان شاغل، رفاه اجتماعی  شماره 40-بهار 1390،دکتر حميرا سجادي

-          تحليل وضعيت سرمايه اجتماعي در شهر كرمان، فصلنامه رفاه اجتماعی  شماره 41-تابستان 1390،دکتر مليحه شياني- دکتر ميرطاهر موسوي

-          رابطه كاركرد خانواده و تاب آوري در برابر مصرف مواد در دانش‌آموزان پسر دبيرستاني مدارس پرخطر، فصلنامه رفاه اجتماعی  شماره 41-تابستان 1390، دکتر حسن رفيعي

-          رابطه سرمايه اجتماعي با سلامت اجتماعي در ايران،فصلنامه رفاه اجتماعی  شماره 42-پاییز 1390، دکتر ميرطاهر موسوي- دکتر حسن رفيعي

-          تحلیل عاملی پرسشنامه ی سرمایه ی اجتماعی در مطالعه عدالت شهری تهران، مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی، دوره 10، شماره 2، زمستان1390 دکتر ميرطاهر موسوي ؛

-          بررسی مولفه های سرمایه اجتماعی ساکنان شهر تهران با استفاده از تحلیل مسیری:طرح سنجش عدالت شهری مجله تخصصی اپیدمیولوژی ایران، پاییز 1390 دکتر ميرطاهر موسوي ؛

-          چاپ مقاله" بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی درون گروهی در بین شهروندان تهران ، 1390، فصلنامه علوم تربیتی (تبریز) دکتر ميرطاهر موسوي ،

-           بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی برون گروهی در بین شهروندان تهران ، 1390، فصلنامه علوم تربیتی (تبریز) دکتر ميرطاهر موسوي ،

-          کيفيت زندگي و رضايت از خدمات در مراقبين کودکان مبتلا به سرطان تحت پوشش بخش مددکاري موسسه خيريه حمايت از کودکان سرطاني «محک»، نشريه پرستاري ايران آبان 1390، دکتر حمیرا سجادي, روشن فكر پيام , اسنگري بهناز , زينعلي مراغه مهشيد , قرايي نرگس , ترابي فاطمه

 

سال 1391:

-      فراتحلیل مطالعات فقر در ایران، مجله رفاه اجتماعی، شماره 45، سال 1391، دکتر محمدعلی محمدی قره قانی

-      درآمد و سلامت در ایران: مروری بر مطالعات چاپ شده به زبان فارسی در سال های 1379 تا 1386، مجله حکیم، 1391، دکتر مروئه وامقی

-      برنامه های اجتماع محور مشارکتی، مرتبط با سلامت در جمهوری اسلامی ایران، -نقاط قوت، چالش ها و درس های آموخته شده- مجله ی حکیم، 1391، دکتر مروئه وامقی

-      کم وزنی هنگام تولد و عوامل مرتبط با آن در ایران: بر طبق مدل سازمان جهانی بهداشت، فصلنامه علمی پژوهشی توانبخشی، 1391، دکتر مروئه وامقی

-      مرور نظام مند مطالعات مرتبط با ميزان شيوع و عوامل مؤثر بر افسردگي و مداخلات درماني آن در سالمندان ايراني، مجله سالمند، 1391، دکتر مروئه وامقی

-      مطالعه شاخص های بهداشتی و اجتماعی زنان سالمند در ایران، مجله سالمند، ویژه نامه 1390، چاپ 1391 دکتر میرطاهر موسوی؛

 

سال 1392:

-      بررسی ارتباط بین سرمایه اجتماعی درون گروهی و شادی در بین شهروندان تهران، فصلنامه آموزش و ارزشیابی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، پاییز 1392، دکتر میرطاهر موسوی؛

-      ارزیابی مردم از روابط اجتماعی و سلامت: مطالعه سلامت از دیدگاه مردم ایران، فصلنامه پایش، 1392، دکتر مروئه وامقی

-      مرور سیستماتیک مطالعات مرتبط با افسردگی دوران بارداری در مطالعات ایرانی (1390-1375)، مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، 1392، دکتر مروئه وامقی

-      چارچوب نظری سلامت زنان ایران: مدل فرمند، مجله حکیم، 1392، دکتر مروئه وامقی

-      خشونت خانگی در ایران: مرور مطالعات 1380-1387، فصلنامه رفاه اجتماعی، ، دکتر مروئه وامقی 1392

-      رواسازس مقیاس مواجهه ی کودک با خشونت خانگی: فصلنامه رفاه اجتماعی، 1392، دکتر مروئه وامقی

-      مرور نظام مند مطالعات مرتبط با میزان شیوع و عوامل موثر بر افسردگی و مداخلات درمانی آن در سالمندان ایرانی، مجله سالمند، دکتر مروئه وامقی

-      خودکشی و مسایل اجتماعی، ماهنامه سلامت شهر، شماره 61 ، تیرماه 1392 ، دکتر محمدعلی محمدی

-      تقویت و ارتقاء خانواده، مرکز مطالعات برنامه­ریزی شهر تهران، گزارش شماره 203، شهریور  1392، دکتر محمدعلی محمدی

سال 1393

- درآمد خانواده و سلامت کودکان در ایران: شناخت نقش عوامل واسطه ای با مدل سازی معادلات ساختاری،مجله تحقیقات نظام سلامت، پاییز 93، دوره 17، شماره 3، حسن رفیعی، مروئه وامقی، حمیراسجادی، غلامرضا قائدامینی

- برنامه مداخله رفتارهای پرخطر در زنان در معرض آسیب در ایران:  روش ارزیابی سریع و پاسخ ،نشریه علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی البرز، دوره 3، شماره 4، پاییز 1393، زهره محمودی، زینب اعرابی....، مروئه وامقی

- مصرف مواد در کودکان خیابانی شهر تهران: ارزیابی سریع وضعیت، مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی، دوره 12، شماره 3، معصومه دژمان، مروئه وامقی.و...

- اندازه گیری و تحلیل روند فقر سلامت در خانوارهای شهر تهران در سال های 1363 الی 1391 با استفاده از شاخص مشارکت مالی خانوار و به کارگیری رویکرد نسلی، مجله دانشکده علوم پزشکی سبزوار، دوره 21، شماره 6، بهمن و اسفند1393، مهدی نصرت آبادی، مریم شریفیان، مروئه وامقی

- - تاثیر سرمایه اجتماعی بر کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به سرطان پستان، فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، زمستان 83، سیده محبوبه حسینی، میرطاهر موسوی، حسن رفیعی، پوریا رضا سلطانی

مقالات سال 1394

- ارزیابی سریع و پاسخ به رفتارهای پرخطر کودکان خیابانی شهر تهران در سال 1392، یک مقاله روش شناختی، مجله تخصصی اپیدمیولوژی ایران دوره 11 شماره 1 ، مروئه وامقی ، معصومه دژمان، حسن رفیعی...

- بررسی ارتباط بین سرمایه اجتماعی درون گروهی و شادی در بین شهروندان شهر تهران در سال 1390، نشریه علمی پژوهشی آموزش و ارزشیابی سال هشتم شماره 30، میرطاهر موسوی، حسن رفیعی، داوود قاسم زاده

- بررسی سلامت اجتماعی کودکان کار مراجعه کننده به مراکز مردم نهاد حمایت از حقوق کودکان تهران در سال 1393، مجله علوم پزشکی رفسنجان، دوره 14، بهمن 1394، اکرم مرادی، حمیرا سجادی، سید حسین محققی کمال، مروئه وامقی، سعید حسینی، غلامرضا قائد امینی

- تاملی بر پیامدهای سطح خرد سرمایه اجتماعی در ایران، مجله مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران ، دوره 4، شماره 2، تابستان 1394، میرطاهر موسوی، ملیحه شیانی

- حوادث استرس زای زندگی و کم وزنی هنگام تولد: براساس رویکرد تعیین کننده های اجتماعی موثر بر سلامت، نشریه علمی -پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه شهید بهشتی، دوره 25 شماره 90، پاییز 1394، زهره محمودی، مسعود کریملو، حمیرا سجادی، معصومه دژمان، مروئه وامقی، ماهرخ دولتیان

- رابطه سلامت کودک و رضایت شغلی والدین در میان کارکان آموزش و پرورش شهر مشهد، مجله دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه، دوره سیزدهم، شماره 12، مجید گلزارپو، مروئه وامقی، حمیرا سجادی، غلامرضا قائد امینی

- معرفی مدلی جهت ارتقای کیفیت ارائه مراقبت های تکاملی در بخش مراقبت های ویژه نوزادان ایران، نشریه علمی -پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه شهید بهشتی، دوره 25 ، شماره 89، شهناز ترک زاهدانی، فرین سلیمانی، حسن رفیعی، مهیار صلواتی، عبدالرضا بابامحمودی

     - اسیدپاشی براساس تجربه قربانیان: بستر، زمینه ها و پیامدها، مجله مسائل اجتماعی ایران، سال ششم شماره 2، پاییز و زمستان 1394، محمدسبزی خوشنامی، الهام محمدی، حمیدرضا خانکه، فردین علیپور

  - ارتقای کیفیت زندگی با رویکرد دانشجو محور: معرفی مدلی برای پیشگیری از اختلال مصرف مواد در دانشجویان، فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، سال 15، شماره 59، حسن رفیعی، فردین علیپور، فاطمه خزائلی پارسال، علی فرهودیان

- ویژگیهای جامعه سالم براساس تجربیات و ادراکات شهروندان تهرانی، فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، دوره 15، شماره 56، فریبا درخشان نیا ، حسن رفیعی، حمیدرضا خانکه، مصطفی اقلیما، مهدی رهگذر

 

 مقالات سال 1395

- تعیین کننده های اجتماعی - اقتصادی اعتماد عام در بین کودکان کار مراجعه کننده به مراکز مردم نهاد شهر تهران، فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، سال 16 شماره 61، اکرم مرادی ، حمیرا سجادی، مروئه وامقی، سید حسین محققی کمال، غلامرضا قائد امینی

- نقش تحصیلات والدین و تعیین کننده های واسطه ای بر سلامت جسمی و تعیین کننده های واسطه ای بر سلامت  جسمی کودکان در ایران ، مجله علوم پزشکی رازی، دوره 23،شماره 147، مروئه وامقی، حمیرا سجادی ، حسن رفیعی، غلامرضا قائد امینی

       -ابعاد، مولفه ها و نشانگرهای رفاه اجتماعی سالمندان ایران ، دکتر میرطاهر موسوی، دکتر مروئه وامقی، دکتر حسن   رفیعی، فصلنامه رفاه اجتماعی، دوره 16، شماره 60، میرطاهر موسوی، سید حسین محققی کمال، ...

    - ساخت و رواسازی پرسشنامه سنجش سرمایه اجتماعی درون گروهی و برون گروهی ، فصلنامه رفاه اجتماعی، دوره 16، شماره 61، حسن رفیعی، میرطاهر موسوی، داود قاسم زاده

     - ادراک فساد و احساس عدالت اجتماعي، مسائل اجتماعي ايران بهار و تابستان 1395 , دوره  7، مهدی محمدی، حسن رفیعی، میرطاهر موسوی، سمانه حسین زاده

Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA

- بررسی سلامت اجتماعی کودکان کار مراجعه کننده به مراکز مردم نهاد حمایت از حقوق کودکان تهران در سال 1393

اکرم مرادی, حمیرا سجادی، سید حسین محققی کمال، مروئه وامقی، سعید حسینی تشنیزی، غلامرضا قائد امینی

 

مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، دوره 14، بهمن 1394

روایی و پایایی نسخه فارسی پرسشنامه کیفیت زندگی مرتبط با سلامت کودک، مجید گلزارپور، غلامرضا قائدامینی، مروئه وامقی، حمیرا سجادی، فاتح توانگر، مجله دانشکده علوم پزشکی خراسان شمالی، 1395، شماره 3 دوره8سال 1397

-رابطه بین جرم و نرخ باروری با رشد اقتصادی


 

 


دسترسی سریع
کتابخانه مرکزی
انتشارات دانشگاه
سامانه علم سنجی
کتابخانه دیجیتال
سامانه نوپا 
DSpace

تماس با ما:

آدرس : اوین بلوار دانشجو، خیابان کودکیار، دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی،  ساختمان فارابی، مرکز تحقیقات مدیریت رفاه اجتماعی

کد پستی:  1985713834

 تلفن مرکز: 71732843

پست الکترونیک: swrc@uswr.ac.ir  دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعیمعاونت تحقیقات و فناوریفرم ارتباطآرشیو اخبارنقشه سایت

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences