صفحه اصلي > پایان نامه ها > ب‍رم‍ح‍روم‍ی‍ت‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ج‍وان‍ان‌ ش‍ه‍رت‍ه‍ران‌  
چهارشنبه ٠٣ بهمن ١٣٩٧
ب‍رم‍ح‍روم‍ی‍ت‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ج‍وان‍ان‌ ش‍ه‍رت‍ه‍ران‌
 

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍رت‍ب‍ط ب‍رم‍ح‍روم‍ی‍ت‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ج‍وان‍ان‌ ش‍ه‍رت‍ه‍ران‌ (ن‍م‍ون‍ه‌ ش‍م‍ال‌ ، ج‍ن‍وب‌ ) درس‍ال‌۱۳۸۶

دانشجو: محمود زارعی اسفندابادی

استاد راهنما: دکتر فریبرز رییس دانا

محرومیت پدیده ای است به قدمت و درازای نسل بشر، پدیده ای است که از آغاز با زندگی انسانها گره خورده و تلاش های وی نیز برای رفع آن قدمتی دیرینه دارد. این دیرینگی به گونه ای است که در اشکال اولیه زندگی انسانی تمایزات اجتماعی کمتر و بسیار ساده تر از امروز بوده است اما در دنیای مدرن که پایه های آن در قرون 18 و 19 بعد از عصر روشنگری پی ریزی شده این موضوع محرومیت با تمامی ابعاد متعددش چهره ای جدید به خود می گیرد. برای مثال اولین تغییر به بروز احساس محرومیت در میان اعضای جامعه باز می گردد چه آنکه پیش از این و در دوره های قبلی زندگی انسانی گستردگی این احساس مانند دنیای جدید نبود و دومین تغییر نیز به عمیق تر شدن شناخت متفکران اجتماعی در باب مکانیزمهای قشربندی اجتماعی دسترسی به منابع سیستم های رفاه اجتماعی و ... باز می گردد. به هروری بازتاب تلاش جوامع در گریز از محرومیت در تمامی فرهنگ های دنیا آشکارکننده این امر است که در حقیقت این موضوع از آغاز دچار پیچیدگی هایی بوده که هنوز دنیای امروز با آن دست به گریبان است. افزون بر آن محرومیت اجتماعی به عنوان موضوعی چندبعدی که نه تنها با فقر بلکه با موضوعات دیگر اجتماعی در ارتباط متقابل است هم مطرح شده است.....

دانشگاه علوم بهزیستی...تماس با دانشگاهگروه های آموزشیمراکز پژوهشیمراکز درمانینقشه سایت دانشگاه

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences