صفحه اصلي > پایان نامه ها > ب‍ررس‍ی‌ ارت‍ب‍اط ب‍ی‍ن‌ م‍ش‍ارک‍ت‌ م‍دن‍ی‌ و آگ‍اه‍ی‌ ش‍ه‍رون‍دی‌  
دوشنبه ١٩ آذر ١٣٩٧
ب‍ررس‍ی‌ ارت‍ب‍اط ب‍ی‍ن‌ م‍ش‍ارک‍ت‌ م‍دن‍ی‌ و آگ‍اه‍ی‌ ش‍ه‍رون‍دی‌
 

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

دانشجو: مهدی اصغری

استاد راهنما: دکتر مریم شریفیان

استاد مشاور: دکتر میرطاهر موسوی

ب‍ررس‍ی‌ ارت‍ب‍اط ب‍ی‍ن‌ م‍ش‍ارک‍ت‌ م‍دن‍ی‌ و آگ‍اه‍ی‌ ش‍ه‍رون‍دی‌ در م‍ی‍ان‌ ش‍ه‍رون‍دان‌ ب‍الا ۱۸س‍ال‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌

در جوامع نوین امروزی، جامعه مدنی و نهادهای غیروابسته به دولت NGO تبلور عینی و عملی و مناسب ترین نوع مشارکت حقیقی مردم در امور جامعه اند. این نهادها واسط بین بخش های رسمی و غیررسمی جامعه و پرکننده خلا و شکاف بین دولت و ملت اند. در جامعه در حال گذار ایران نهادهای مدنی در مراحل اولیه رشد و تکوین خود به سر می برند. در این جامعه که بخش های سنتی مشارکت مردم از بین رفته و نهادهای جدید هنوز شکل نگرفته اند، مردم و بخش های مختلف کشور با مساله آنومی روبرو می شوند و همین مساله خود مانع رشد و تکامل نهادهای مدنی میشود.

از طرف دیگر آگاهی شهروندی به عنوان پایه توسعه جوامع و زمینه ساز پیشرفت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی جامعه محسوب می شود. نهادهای مدنی می توانند با افزایش آگاهی های مردم در زمینه های مختلف باعث بالارفتن سطح شعور جمعی شده و پایه های توسعه را فراهم کنند. افزایش آگاهی از حقوق و تعهدات شهروندی به عوامل و متغیرهای سطوح خرد، میانه و کلان زیادی وابسته است که این عامل ها می توانند روابط پیچیده ای با هم داشته باشند. در این تحقیق می خواهیم به ارتباط بین مشارکت مدنی و آگاهی های شهروندی بپردازیم تا بدین وسیله سهمی در تبیین عوامل موثر بر آگاهی های شهروندی داشته باشیم.

در این پژوهش هدف بررسی ارتباط بین مشارکت مدنی و آگاهی شهروندی است.

 

دانشگاه علوم بهزیستی...تماس با دانشگاهگروه های آموزشیمراکز پژوهشیمراکز درمانینقشه سایت دانشگاه

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences