صفحه اصلي > اعضای مركز  > دکتر امیرحمزه زینالی 
چهارشنبه ٠٣ بهمن ١٣٩٧
دکتر امیرحمزه زینالی
 

بسمه تعالي

 

شرح فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي

 

 

 

 

جدول 2.  سوابق تحصيلي دانشگاهي (به ترتيب تاريخ اخذ مدرك) :

رديف

مدرك تحصيلي

 

رشته تحصيلي

نام دانشگاه

محل دانشگاه

مدت تحصيل

تاريخ اخذ مدرك تحصيلي

درجه

شهر

كشور

از

تا

1

دانشنامه

حقوق

بين‌الملل امام خميني (ره)

قزوين

ايران

1375

1379

مردادماه 1379

كارشناسي

 

2

دانشنامه

حقوق جزا و جرم‌شناسي

شهيد بهشتي

تهران

ايران

1379

1382

شهريورماه1382

كارشناس ارشد

3

دانشنامه

حقوق كيفري و جرم‌شناسي

تربیت مدرس

تهران

ايران

1382

1388

خردادماه1388

Ph-D

4

گواهي دائم

صلاحیت مدرسی حقوق كيفري و جرم‌شناسي

تربیت مدرس

تهران

ايران

1388

 

1388

 

 

عنوان و نمره پايان نامه هر دوره تحصيلي به تفكيك و تاريخ تصويب آن : 1- بررسي قوانين كيفري ايران از نظر جرم‌زايي- درجه عالي و نمره 19 شهريور ماه 1382 (دوره كارشناسي ارشد)2- جهاني شدن حقوق كيفري در قلمرو حمايت از كودكان در برابر بزه‌ديدگي و موانع و مقتضيات حقوق ايران- درجه عالي نمره 19- خرداد ماه 1388 (دوره دكتري)

جدول 3.  سوابق آموزشی

نام دانشگاه یا موسسه آموزشی

عنوان درس های  تدریس شده

تاریخ شروع

تاریخ پایان

آدرس موسسه

تلفن

1-دانشكاه علم و فرهنگ

1- بزهكار اطفال و نوجوانان

2- جرم‌شناسي

1384

1386

تهران- بزرگراه اشرفي اصفهاني- نرسيده به همت- خ پارك- دانشكاه علم و فرهنگ

-

2-دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي

1- حقوق كودك

2- حقوق در مددكاري اجتماعي

3- كليات حقوق

4- مصوبات سازمان ملل متحد در زمينه موادمخدر

5- حقوق رفاه اجتماعي (دوره كارشناسي ارشد)

1384

1388

تهران- اوين- بلوار دانشجو- روبروي دانشگاه شهيد بهشتي- انتهاي خ كودكيار

-

3-دانشگاه مفید قم

1-تاریخ تحولات کیفری دوره کارشناسی ارشد 2-راهنمایی 8 پایان نامه ومشاوره چندین پایان نامه

1389

تاکنون

تهران- خیابان حافظ-روبروی بورس- خیابان شهید کامران صالح

-

4-دانشگاه تهران(پردیس قم)

1-تاریخ تحولات حقوق کیفری،جامعه شناسی جنایی  و زبان تخصصی دوره کارشناسی ارشد

 2-جرم شناسی و بزهکاری اطفال دوره کارشناسی

3-همکاری پژوهشی در قالب مشاوره و راهنمایی پایان نامه های ارشد و رساله های دکترا

1389

تاکنون

قم- کیلومتر 10 جاده قدیم

-

5-دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

همکاری پژوهشی و در حال حاضر راهنمایی 5 پایان نامه کارشناسی ارشد

1388

تاکنون

تهران خیابان انقلاب نرسیده به میدان فردوسی

-

6-دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات قزوین

تدریس دروس جامعه شناسی جنایی و جرم شناسی در دوره کارشناسی ارشد

1391

تاکنون

قزوین-خیابان نواب شمالی-ساختمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی

-

جدول 4-. رتبه های  علمي         

شرح

سال کسب رتبه

رتبه (اول- دوم- سوم)

1- رتبه اول فارغ التحصیلان رشته حقوق کیفری و جرم شناسی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

1382

اول

2-  رتیه اول آزمون کتبی دکتری حقوق کیفری وجرمشناسی دانشگاه تربیت مدرس وشهید بهشتی

1382

اول

3- دانشجوی ممتاز دانشگاه تربیت مدرس به استناد آیین نامه تسهیلات آموزشی و پزوهشی دانشجویان ممتاز مصوب شورای هدایت استعدادهای درخشان وزازت علوم تحقیقات و فناوری

1387-1384

استعداد درخشان

4- عضو بنياد ملي نخبگان كشور

از سال 1386 تاکنون

به استناد بند 4-4 آینن نامه نخبگان مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی کشور

جدول 5 . تهيه مواد آموزشي                               

رديف

نام مواد آموزشي يا

كارگاه آموزشي

تاريخ ايجاد

و تكميل

محل ايجاد

نوع

اسامي همكاران

ملاحظات

1

طراحي رشته حقوق كيفري اطفال براي دانشگاه علوم قضايي

86-1385

معاونت حقوقي و توسعه قضايي قوه قضائيه

-

-

-

2

طراحي رشته حقوق كيفري بين‌الملل براي معاونت فرهنگي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

1387

دانشگاه تربيت مدرس

 

دكتر محمد جعفر حبيب‌زاده

 دكتر محمد صادقي

-

جدول 6. سوابق اشتغال :                                        

ردیف

نام محل کار

واحد سازمانی

نوع مسئولیت

شهرستان

تاریخ شروع

تاریخ پایان

نشانی

تلفن

 

 

1-

 

 

 

 

 

مرکز مطالعات توسعه قضایی قوه قضائيه

 

دبیر کمیته حمایت از بزه دیدگان

 

 

تهران

1383

 

 

 

 

 

 

 

1386

 

 

 

 

 

 

 

تهران، بزرگراه يادگار امام، جنب مجتمع فرهنگي و تفريحي دشت بهشت- معاونت حقوقي و توسعه قضايي قوه‌قضائيه

4-22376841

2

مرکز مطالعات توسعه قضایی قوه قضائيه

 

دبير كميسيون سياست جنايي

تهران

1385

1388

تهران، بزرگراه يادگار امام، جنب مجتمع فرهنگي و تفريحي دشت بهشت- معاونت حقوقي و توسعه قضايي قوه‌قضائيه

4-22376841

2

گروه پژوهشی رفاه اجتماعی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 

عضو پاره وقت

(بابت عضویت حقوقی دریافت نمی شود)

تهران

1384

تاکنون

تهران، ولنجک،بلوار دانشجو،روبروی درب دندانپزشکی دانشگاه شهید بهشتی، کوچه کودکیار

22180127

جدول 7. طرح هاي پژوهشي                                            

ردیف

عنوان طرح پژوهشی

محل انجام

تاریخ تکمیل

تاریخ ارائه

اسامی همکاران به ترتیب اولویت (شامل نام متقاضی)

سمت

(مجري و همكار)

1

بررسی وضعیت حقوقی جوانان در ایران

سازمان ملی جوانان

1381

1380

امیرحمزه زینالی،امیرحسن نیازپور،مریم عباچی،حسن عالی پور

همکار طرح

2

بررسی قوانین ومقررات جرم‌زا در ایران

مرکز تحقیقات قوه قضاییه

1381

1381

امیرحمزه زینالی،دکتر مهردادرایجیان اصلی

همکار طرح

3

بررسی وضعیت کودک آزاری در ایران (مسوول تدوین بخش وضعیت حقوقی)یونیسف

 

1383

1381

امیرحمزه زینالی،سعید مدنی

همکار و مجری بخشی از طرح

4

بررسی قوانین کیفری ایران از نظر جرم زایی، پایان نامه کارشناسی ارشد،

دانشگاه شهید بهشتی

1382

1380

امیرحمزه زینالی،استاد راهنما دکتر علی حسین نجفی ابرندآبادی

مجری طرح

5

 مطالعه‌ای پیرامون امکان جرم‌زدایی از عناوین مجرمانه در حوزه فرهنگ،

مرکز مطالعات توسعه قضایی ،قوه قضاییه

1384

1382

 

مجري طرح

6

بررسی عوامل اقتصادی،اجتماعی وفرهنگی وجرم شناختی وقوع حادثه پاکدشت

معاونت پژوهشی دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی

1383

1383

امیرحمزه زینالی،دکتر حسن رفیعی،

مجري طرح

7

جرم انگاری در حوزه فرهنگ وچالشهای فراروی آن

دفترحقوقی مرکز پژوهشهای مجلس

1384

1383

 

مجري طرح

8

طرح ملي حمایت از بزه‌دیدگان وافراد درمعرض بزه‌دیدگی

مرکز مطالعات توسعه قضایی،قوه قضاییه

1386

1383

امیرحمزه زینالی،امیر سماواتی پیروز،محمدباقر مقدسی،نوروز کارگری،ابوالقاسم بازیار،ژینوس شریف رازی

مجري طرح

9

درآمدی بر حقوق رفاه اجتماعی

معاونت پژوهشی دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی گروه پژوهشي رفاه اجتماعي

1385

1384

 

مجري طرح

10

نگارش وتدوین لایحه حمایت ازکودکان ونوجوانان وگزارش توجیهی آن

یونیسف و معاونت حقوقي توسعه قضايي

1388

1384

 

مجري طرح

11

نگارش وتدوین لایحه حمایت ازاطفال در معرض خطر، 1385

دفتر حقوقی مرکزپژوهشهای مجلس شوراي اسلامي

1385

1385

 

مجري طرح

12

مسول تدوین و نگارش لایه جبران دولتی جبران خسارت از بزه دیدگان( حمایت از بزه دیدگان) به همراه مستندات و گزارش توجیهی آن

مرکز مطالعات توسعه قضایی

1385

1383

امیر حمزه زینالی ،نوروز کارگری،ابوالقاسم بازیار

مجري طرح

13

مشارکت در تدوین لایحه آیین دادرسی کیفری

معاونت حقوقی وتوسعه قضایی

1387

1384

امیر حمزه زینالی ،نوروز کارگری

مجري طرح

14

شناسایی مشکلات بزه دیدگان در نظام عدالت کیفزی ایران

مرکز مطالعات توسعه قضایی

1386

1384

امیر حمزه زینالی ،گلشید پورخوشبخت

مجري طرح

15

بررسی ابعاد و چالش های حقوقی قاچاق(انسان، میراث فرهنگی و کالاهای فرهنگی) در ایران

دفتر مطالعات فرهنگی مرکز پژوهشهای  مجلس شورای اسلامی

1385

1385

امیر حمزه زینالی ،محمد باقر مقدسی

ناظر طرح

16

تدوین مقررات مربوط به"شهادت شهود و جلب واحضار متهم" به همراه گزارش توجیهی آنها

موسسه مطالعات وپژوهش های حقوقی شهر دانش

1385

1385

 

مجري طرح

17

17- تدوین پیش نویس مقررات مربوط به"قرارهای تامین کیفری جهت تضمین حضور متهم نزد مراجع قضایی" به همراه گزارش توجیهی آن

موسسه مطالعات وپژوهش های حقوقی شهر دانش

1386

1386

 

مجري طرح

18

فقر و حقوق، معاونت پژوهشي دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي

گروه پژوهشي رفاه اجتماعی

1387

1386

 

مجري طرح

19

گزارش كارشناسي دربارة طرح اصلاح موادي از قانون مجازات اسلامي (تعزيرات)

دفتر بررسي‌هاي حقوقي مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي

1383

1383

 

مجري طرح

20

بررسي ابعاد حقوقي و جرم‌شناختي حمايت از اطفال در معرض خطر در ايران،

بنياد نخبگان ستاد كل نيروهاي مسلح

1387

1386

 

مجري طرح

21

طرح كلان اصلاح قانون مجازات اسلامي بخش تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده(شامل 25 طرح جزئی)

مركز مطالعات توسعه قضايي

تاكنون

1386

امیر حمزه زینالی ،حسن عالی پور،نوروز کارگری،محمد یکرنگی،عباس تدین،محسن عبداللهی،محمدحسین رمضانی،مسعود فریادی،کیوان غنی،شهرام محمدی،مهدی فضلی،حسن رفیعی،عباس موذن،احمد فلاحی،ابراهیم با طنی ،هرمز یزدانی،رحیم فروغی،کریم صالحی و .....

مجري طرح

22

حمايت از بزه‌ديده در حقوق كيفري ماهوي

مركز مطالعات توسعه قضايي

1386

1386

امیر حمزه زینالی،ابواقاسم بازیار

مجری طرح

23

23 جمع‌آوري و ترجمه مجموعه اسناد بين‌المللي راجع به حمايت از بزه‌ديدگان

كميسيون سياست‌جنايي مركز مطالعات توسعه قضايي

1387

1384

امیر حمزه زینالی،امیر سماواتی پیروز،ژینوس شریف رازی

مجری طرح

24

ترجمه و تأليف كتاب رويكرد تطبيقي به حقوق بزه‌ديدگان

كميسيون سياست جنايي، مركز مطالعات توسعه قضايي

1387

1384

امیر حمزه زینالی،امیر سماواتی پیروز،ژینوس شریف رازی

مجری طرح

25

بررسي موقعيت بزه‌ديده در آئين دادرسي كيفري ايران

مركز مطالعات توسعه قضايي، كميسيون سياست‌جنايي

1388

1387

امیرحمزه زینالی،محمدباقر مقدسی

ناظرطرح

26

جبران دولتي خسارت از بزه‌ديدگان (به دنبال ارائه مدلي بومي براي ايران)

مركز مطالعات توسعه قضايي

1385

1383

امیر حمزه زینالی،ابواقاسم بازیار،نوروز کارگری

مجري طرح

27

اظهار نظر کارشناسی درباره لایحه موافقتنامه معاضدت قضایی در امور کیفری بین جمهوری اسلامی ایران و الجزایر

مرکز پژوهش های مجلس

1383

1383

امیر حمزه زینالی جلیل امیدی

مجری طرح

29

مفاسد اقتصادی در بخش فرهنگ:2.قاچاق اموال تاریخی و فرهنگی و چالش های حقوقی آن

مرکز پژوهش های مجلس

1383

1383

امیر حمزه زینالی، جلیل امیدی

مجری طرح

30

تدوین قانون جامع حمایت از میراث فرهنگی

میراث فرهنگی

1389

1391

 

همكار طرح

31

بررسی و تحلیل حقوق رفاهی در جمهوری اسلامی ایران از دیدگاه تئوری عدالت اجتماعی جان رالز و اسناد بین المللی حقوق بشری

معاونت پژوهشي دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي

1387

1389

امیر حمزه زینالی،مجتبی همتی

مجری طرح

32

جهاني شدن حقوق كيفري در قلمرو حمايت از كودكان در برابر بزه‌ديدگي و موانع و مقتضيات حقوق ايران

دانشگاه تربیت مدرس

1385

1388

امیر حمزه زینالی استاد راهنما دکتر علی حسین نجفی ابرندآبادی

مجری طرح

33

مفاسد اقتصادی در بخش فرهنگ:2.قاچاق اموال تاریخی و فرهنگی و چالش های حقوقی آن

مرکز پژوهش های مجلس

1386

1386

امیر حمزه زینالی،ابواقاسم بازیار

ناظر طرح

33

راهکارهای حقوقی مقابله با تحریم های نفتی و ارزی در چاچوب اقتصاد مقاومتی

وزارت نفت

در حال تصویب نهایی

 

دکتر مصطفی السان و دکتر مریم شیخی

مجری طرح

جدول 8 . شركت در راه اندازي، فعال‌سازي و یا عضويت در مراكز تحقيقاتي      

رديف

نام مركز تحقيقاتي

مدت همكاري

سمت

نوع فعاليت در راه اندازي و

فعال سازي مراكز پژوهشي

1

 

 

پژوهشكده علوم بهزيستي و توانبخشي

4 سال

عضو گروه پژوهشي رفاه اجتماعي

پژوهشي- اجرايي

2

مركز مطالعات راهبردي و توسعه قضايي قوه‌قضاييه

5/7

2-    عضو كميته جرم‌زدايي

2- عضو كميته حمايت از بزه‌ديدگان

3- دبير كميسيون سياست جنايي

4- عضو شوراي نشر معاونت حقوقي و توسعه قضايي

5-000

پژوهشي- اجرايي

جدول 9.  نوآوري و ابتكار                                                                              

رديف

نام و موضوع اختراع يا اكتشاف

محل ثبت

تاريخ ثبت

همكاران به ترتيب اولويت

(شامل نام متقاضي)

سمت

نام واحد يا سازمان استفاده كننده

داخل كشور

نام كشور

1-

نگارش لايحه حمايت از كودكان و نوجوانان

*

 

1387

 

مجري

قوه قضائيه- دولت جمهوري اسلامي ايران- مجلس شوراي اسلامي

2-

نگارش لايحه حمايت از بزه‌ديدگان

*

 

1386

امیر حمزه زینالی،ابولقاسم بازیار،نوروز کارگری

مجري

قوه قضائيه- دولت جمهوري اسلامي ايران- مجلس شوراي اسلامي

جدول 10.  شركت در مجامع علمي و بين المللي

رديف

نام كنگره

تاريخ

موضوع

محل برگزاري

ارائه سخنراني به صورت شفاهي يا پوستر

اسامي همكاران به ترتيب

(شامل نام متقاضي)

1-

همايش بين‌المللي زن و حقوق كيفري

1383

حقوق كيفري و جرم‌شناسي

دانشگاه شهيد بهشتي (تالار امام‌علي (ع))

1- ارائه مقاله و چاپ در مجموعه مقالات همايش

2- دبيركارگروه بزه‌ديدگي زنان

-

2-

سمينار تازه‌هاي علوم جنايي

88-1382

حقوقي

دانشگاه شهيد بهشتي دانشكده حقوق

ارائه سخنراني به صورت شفاهي و همكاري در راه‌اندازي سمينار و اجراي آن

1-امیر حمزه زینالی

2- دكتر علي حسين نجفي ابرندآبادي

2- اميرحسن نيازپور

3- يزدان والي نژاد

3-

همايش ملي پيشگيري از وقوع جرم

1387

اجتماعي- حقوقي

توسط نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران (مركز همايشهاي برج ميلاد)

1- ارائه سخنراني به صورت شفاهي

2- دبير كارگروه رويكرد چند نهادي به پيشگيري از جرم 3- عضو كميته علمي همايش

4-  ارائه مقاله در مجموعه مقاله‌ها

 

 

4-

همايش ملي نخبگان

1388

عمومي

بنياد ملي نخبگان كشور

استانداردهاي جهاني و ارزشهاي بومي به دنبال (ارائه مدل بومي ايراني اسلامي در قانونگذاري كيفري)

 

5-

-همايش ملي  علمی-کاربردی پيشگيري از جرم

1388

اجتماعي- حقوقي

توسط قوه قضائیه مشهد مقدس

1- ارائه سخنراني به صورت شفاهي تحت عنوان"نقش د ادستان در پیشگیری از بزه دیدگی کودکان در ایران"

2-  ارائه مقاله در مجموعه مقاله‌ها

 

6-

6-همايش ملي  عدالت کیفری کودکان و نوجوانان در نظام حقوقی ایران و اسناد بین المللی

1389

اجتماعي- حقوقي

دانشکده علوم قضایی

1- ارائه سخنراني به صورت شفاهي تحت عنوان"بررسی جایگاه مددکاری اجتماعی در نظام عدالت کیفری کودکان و نوجوانان"

2-  ارائه مقاله در مجموعه مقاله‌ها

 

7-

همايش ملی آسیب های اجتماعی ایران

1390 اسفند ماه

تخصصی

انجمن جامعه شناسی ایران

تهران

1-      عضو کمیته پیشنهاد دهنده2- عضو کمیته علمی3- ارائه مقاله برنامه كنترل و كاهش خشونت عليه كودكان

 

8-

همایش

 «نقش ادیان و رهبران دینی در مقابله با خشونت علیه کودکان»

 

مهرماه 1390

اجتماعي- حقوقي

مرکز مطالعات حقوق بشردانشگاه مفید

 با مشاركت معاونت حقوقي قوه قضاییه، مرجع ملی حقوق کودک(وزارت دادگستری) و یونیسف ایران

ارائه  مقاله با عنوان تنبیه بدنی کودکان:  جلوه ای از چالش نسبیت‌گرایی فرهنگی وجهانشمولی حقوق بشر کودکان

زیر چاپ

 

9-

گارکاه تدوین برنامه عملیاتی یونیسف با دولت

1383 خرداد ماه

تخصصی

یونیسف

شرکت کننده و سخنران

 

10-

گارکاه دادرسی ویژه نوجوانان

خرداد ماه 1384

تخصصی

معاونت حقوقی قوه قضائیه و یونیسف

ارائه مقاله

 

11

همايش برسی ابعاد خشونت در خانواده

بهار 1385

تخصصی

سازمان دفاع از قربانیان خشونت

1-      ارائه مقاله

 

12-

گارکاه آموزشی آشنایی با مفاهیم قاچاق انسان

تابستان 1386

تخصصی

سازمان دفاع از قربانیان خشونت

1-      ارائه مقاله

 

13-

سمینار نقش فرهنگ در پیشگیری از جرم

خرداد ماه 1390

تخصصی

پژوهشگاه فرهنگ هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ

1-      ارائه مقاله

 

14-

دومین سمینار بررسی آسیب های کودکان کار و خیابان

29 و 30 بهمن ماه 1390

تخصصی

موسسه نیکوکاری مهرآفرین

1-      عضو کمیته علمی 2- ارائه مقاله تحت عنوان نقش مددکاری اجتماعی در حمایت از کودکان بزه دیده در فرایند کیفری

 

جدول 11. مقالات چاپ شده در نشريات معتبر(علمي پژوهشي يا علمي- ترويجي) داخلي به زبان فارسي

اینجانب داوری مقالات علمی پژوهشی مانند فصلنامه رفاه اجتماعی ،مجله حقوقی دادگستری ،فصلنامه مطالعات پیشگیری ، فصلنامه راهبردی مطالعات زنان]سالمندی و .... را نیز برعهده دارم

رديف

عنوان مقاله

نوع مقاله

نام نشريه

مشخصات نشريه

تاريخ نشر

مقاله تحقيقاتي

مروري نمايه شده

دوره

شماره

ماه

سال

 

1

 

روسپیگری: قوانین و واقعیتها

علمی و  پژوهشی

 

فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی،دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

پاييز

1381

2

پیشگیری از بزهکازی و مدیریت آن در پرتو قوانین و مقررات جاری ایران

علمی پژوهشی

 

فصلنامه علمی - پژوهشی رفاه اجتماعی ،دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 

6

زمستان

1381

3

نوآوری های قانون حمایت از کودکان و نوجوانان و چالش های فراروی آن

علمی پژوهشی

 

فصلنامه علمی - پژوهشی  رفاه اجتماعی،دانشگاه عتوم بهزیستی و توان بخشی

 

7

بهار

1382

4

قانون حمایت از کودکان و نوجوانان و تقابل دیدگاهها در آن

علمی پژوهشی

 

فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، دانشگاه علو م بهزیستي و توانبخشی

 

9

پاييز

1383

5

اثرات فقدان حمایت کیفری مناسب از زنان بر بزه دیدگی آنها،فصلنامه علمی - پژوهشی رفاه اجتماعی

علمی پژوهشی

 

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 

13

پاييز

1383

6

جایگاه سازمان های دولتی مسول مهار بحران های اجتماعی در ایران

علمی پژوهشی

 

فصلنامه علمی-پژوهشی رفاه اجتماعی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 

16

تابستان

1384

7

درآمدی بر برخی محدوديت‌های عملی جرم انگاری

علمی پژوهشی

 

مجله علمی-پژوهشی نامه مفید

 

49

شهريور

1384

8

دگرگونی راهبردهای  حقوق كيفري در مسأله تعدد زوجات

علمی ترویجی

 

دوفصلنامه تخصصي فقه و حقوق خانواده نداي صادق، سال سيزدهم

 

49

پاييز و زمستان

1387

9

جایگاه سالمندی در نظام حقوقی ایران

علمی پژوهشی

 

فصلنامه علمی و پژوهشی رفاه اجتماعی، دانشگاه علوم بهزیستي و توانبخشی

 

26

زمستان

1386

10

توريسم جنسي كودكان: از منع جهاني تا پاسخ‌هاي كيفري داخلي

علمی پژوهشی

 

مجله علمي پژوهشي تحقيقات حقوقي دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي

 

50

پائیز و زمستان

1388

11

ارزيابي ميزان مداخله قانون‌گذاري كيفري در قلمرو آسيب‌هاي اجتماعي

علمی پژوهشی

 

فصلنامه علمي علمي ـ پژوهشي و رفاه اجتماعي

 

34

پاییز

1388

12

حمايت كيفري از خانواده در قانون مجازات اسلامی

علمی ترویجی

 

دوفصلنامه تخصصي فقه و حقوق خانواده

 

شماره 50

بهار و تابستان

1388

13

بررسی ماده630 قانون مجازات اسلامی از منظر سیاست جنایی و جرم شناسی

تحقیقاتی

 

مجموعه مقالات همایش بین المللی زن و حقوق کیفری

 

 

آذر

1384

14

بررسي مدل‌هاي مديريت پيشگيري از جرم: به‌دنبال تريسم نقشه مديريت پيشگيرانه از جرم در ايران و ارائه مدلي مناسب

تحقیقاتی

 

اولين همايش ملي پيشگيري از وقوع جرم

 

 

اسفند

1387

15

رسانه‌هاي گروهي و حقوق بزه‌ديدگان

تحقیقاتی

 

مجموعه مقالات رفاه اجتماعي و رسانه

 

زيرچاپ

 

 

16

کیفر بدنی ترجمه

 

علمی پژوهشی

 

مجله حقوقی دادگستری

 

43

تابستان

1382

17

سازمان تعزیرات حکومتی: از قضازدایی تا کیفرزدایی

علمی پژوهشی

 

مجله حقوقی دادگستری

 

48و49

پاييز و زمستان

1383

18

سرمايه اجتماعي مهمترين بستر اعمال كيفرهاي جامعه‌مدار ايران

علمی پژوهشی

 

مجله حقوقی دادگستری

 

64

پاييز

1387

19

حمايت كيفري از كودكان در برابر هرزه نگاری

تحقیقاتی

 

مجموعه مقالات حقوق فناوري اطلاعات و ارتباطات، نكوداشت مرحوم محمدحسين دزياني،

 

روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

تابستان

1388

20

5- جرم يقه سفيد ،نه مجرم یقه سفید

علمی پژوهشی

 

مجله حقوقي و قضايي دادگستري،

 

61

زمستان

1386

21

قانون مجازات اسلامي در چالش با اصل حاكميت قضايي دولت

تحقیقاتی

 

مجله علوم جنايي، مؤسسه جرم‌شناسي دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران

 

3

بهار و تابستان

1387

22

اصول و مباني جبران خسارت دولتي از بزه‌ديدگان

تحقیقاتی

 

نشريه الكترونيكي توسعه قضايي،

 

اول

 

1385

23

كودكان والد زنداني، فصلنامه مطالعات پيشگيري

ترجمه

علمی ترویجی

 

 مجله پیشگیری از جرم دفتر تحقيقات كاربردي پليس پيشگيري ناجا،

 

6

تابستان

1387

24

ارزيابي مباني نظري مداخله كيفري قانون‌گذار ايراني در حوزه فرهنگ و چالش‌هاي فراروي آن

تحقیقاتی

 

مجموعه مقالات تازه‌هاي علوم جنايي

 

نشر میزان

اسفند

1387

25

دادرسی ویژه اطفال بزه دیده

تحقیقاتی

 

مجموعه مقالات سمینار دادرسی ویژه اطفال

 

 

خرداد

1384

26

بزهكاري، اقليت‌هاي قومي، سياست‌عمومي

ترجمه

علمی ترویجی

 

فصلنامه پيشگيري از جرم، دفتر تحقيقات كاربردي پليس پيشگيري ناجا

 

9

زمستان

1387

27

مدیریت پیشگیری از جرایم و آسیب های اجتماعی در حقوق ایران از رویکرد بخشی تا رهیافتهای فرا بخشی

تحقیقاتی

 

فصلنامه تامین اجتماعی

 

2و3

 

1384

28- جهانی شدن اصل حمایت ویژه از کودکان

علمی پژوهشی

 

فصلنامه علمي علمي ـ پژوهشي و رفاه اجتماعي

 

35

زمستان

1388

 

29

حقوق والدینی و حمایت کیفری از کودکان در برابر بزه دیدگی

علمی ترویجی

 

دوفصلنامه تخصصي فقه و حقوق خانواده

 

شماره 51

 

1389

30

حق بزه دیده بر امنیت و اطلاع رسانی

علمی پژوهشی

 

مجله علمي – پژوهشي تحقيقات حقوقي دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي

 

شماره 50

 

1390

31

نقش مددکاری اجتماعی در حمایت از کودکان بزه دیده در فرایند کیفری

تحقیقاتی

 

کتاب مقالات دومین سمینار بررسی آسیب های کودکان کار و خیابان

 

موسه نیکوکاری مهرآفرین

 

1390

32

تنبیه بدنی کودکان:  جلوه ای از چالش نسبیت‌گرایی فرهنگی وجهانشمولی حقوق بشر کودکان

تحقیقاتی

 

مجموعه مقالات همایش

 «نقش ادیان و رهبران دینی در مقابله با خشونت علیه کودکان»

زیر چاپ

 

دانشگاه مفید قم

 

1391

33

بررسی جایگاه مددکاری اجتماعی در نظام عدالت کیفری کودکان و نوجوانان

تحقیقاتی

 

مجموعه مقالات-همايش ملي  عدالت کیفری کودکان و نوجوانان در نظام حقوقی ایران و اسناد بین المللی

 

دانشگاه علوم قضایی

 

1391

34

برنامه كنترل و كاهش خشونت عليه كودكان

تحقیقاتی

 

مجموعه مقالات- همايش ملی آسیب های اجتماعی ایران

 

انجمن جامعه شناسی ایران

 

1391

35

فراینها و سازوکارهای ادغام و انعکاس اصل حمایت ویژه از کودکان در حقوق کیفری

تحقیقاتی

 

مجموعه مقالات تازه های علو جنایی

 

نشر میزان

زیر چاپ

1391

36

به دنبال دادرسی ویزه کودکان

علمی پژوهشی

 

مجله حقوقی دادگستری

 

قوه قضائیه

تحت داوری

1391

37

 رویکرد تطبیقی به نقش بزهدیده در مرحله تعقیب و اجرای حکم

علمی پژوهشی

 

مجله آموزه های کیفری

 

دانشگاه علوم اسلامی رضوی

تحت داوری

1391

 

جدول 13 . كتابها                                                                     

رديف

عنوان كتاب

نوع فعاليت

نوع كتاب

ناشر

تاريخ نشر يا پذیرش

 

تاليف

ترجمه

ويراستاري

 

درسي

كمك درسي

 

1-

ابعاد حقوقي و جرم‌شناختي حمايت از كودكان و نوجوانان در معرض خطر

 

 

*

 

 

 

*

روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران

1388

 

2-

آسیب شناسی حقوق کودکان در ایران(مشترک)

*

 

 

 

*

نشرمیزان

1388

 

3-

توسعه قضايي و حمايت از حقوق بزه‌ديدگان(مشترک)

*

 

 

 

*

انتشارات خرسندي

1388

 

4-

جبران دولتي خسارت از بزه‌ديدگان: به دنبال ارائه مدل بومي براي ايران(مشترک)

*

 

 

 

*

انتشارات خرسندي

1388

 

5-

مجموعه مقالات حقوقي (آسيب‌شناسي قانون مجازات اسلامي)

*(زیر نظر)

 

 

 

*

انتشارات خرسندي

1388

 

6-

-مجموعه مقالات نخستین همایش ملی پیشگیری از جرم رویکرد چند نهادی به پیشگیری از وقوع جرم

نویسنده همکار

 

 

 

*

دفتر تحقیقات کاربردی پلیس پیشگیری ناجا

 

1388

 

7حقوق جهانی: چالش های سه گانه

مترجم

 

 

 

*

نشر میزان

زیر چاپ

 

1391

                                 

 

جدول 15. كسب جوايز آموزشي (دانشگاهي ، كشوري ، بين المللي)                

رديف

 

عنوان

نوع

مرجع اهدا كننده

سمت

1-

برنده جايزه ويژه دانشجويان استعدادهاي درخشان

علمي

دانشگاه تربيت مدرس

 

 

استعداد درخشان
 

2-

برنده جايزه پژوهشي بنياد ملي نخبگان كشور

پژوهشي

بنياد ملي نخبگان كشور

 

 

عضو بنياد

 

جدول 18. تسلط به زبان ها

سایر توضیحات

میزان تسلط

زبان

 اينجانب تاكنون مقاله‌هايي را از فارسی به انگليسي چاپ كرده و تعدادي را نيز آماده چاپ اند.

 خوب

انگليسي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نشانی پست الکترونیک : amirhamzeh.zeinali@Gmail.com

 

دانشگاه علوم بهزیستی...تماس با دانشگاهگروه های آموزشیمراکز پژوهشیمراکز درمانینقشه سایت دانشگاه

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences