صفحه اصلي > طرح های تحقیقاتی مركز > طرح های مشترک با سایر دانشگاه ها و سازمانها 
دوشنبه ١٩ آذر ١٣٩٧
طرح های مشترک با سایر دانشگاه ها و سازمانها
 

  نام طرح:

طراحی مدل مفهومی و ساخت ابزار سنجش سرمایه اجتماعی  با رویکرد سلامت اجتماعی (مشترک با وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی )

مجری طرح:

دکتر میرطاهر موسوی

سال اجرا: 1393


نام طرح:

رابطه درآمد و سلامت کودکان و نقش متغیرهای واسطه ای آن در 30 استان کشور، (مشترک با وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ،مرکز ملی تحقیقات)

مجری طرح:

دکتر مروئه وامقی

سال اجرا: 1392


نام طرح:

ارزیابی سریع رفتارهای پرخطر مرتبط با HIV در کودکان خیابانی به منظور گسترش مداخلات برای کنترل و کاهش HIV در آنان (مشترک با سازمان بهزیستی کشور)

مجری طرح:

دکتر مروئه وامقی

سال اجرا: 1393


 نام طرح:

تدوین مدل مداخله ای ارتقا سلامت اجتماعی مبتنی بر سرمایه اجتماعی

مجری طرح:

دکتر میرطاهر موسوی

سال اجرا:1395


نام طرح:

طراحی روش و تدوین راهنمای اجرایی، آموزش و پایش طرح ارزیابی سریع و پاسخ رفتارهای پرخطر مصرف کنندگان مواد و زنان دارای رفتار پرخطر جنسی در کشور

مجری طرح:

دکتر مروئه وامقی

سال اجرا:

 1395

 

 

 

 

 

 

دانشگاه علوم بهزیستی...تماس با دانشگاهگروه های آموزشیمراکز پژوهشیمراکز درمانینقشه سایت دانشگاه

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences