صفحه اصلي > طرح های تحقیقاتی مركز > طرح های پایان یافته 
جمعه ٢٥ آبان ١٣٩٧
طرح های پایان یافته
 

 

طرحهاي تحقيقاتي پايان يافته   

 ردیف

مجری طرح

عنوان طرح

سال

چکیده

1

دكتر حسن رفيعي

 بررسي ميزان رضايت خدمت گيرندگان مراكز مشاوره رواني شهر تهران در سال 1380

1380

 

2

دكتر مروئه وامقي

بررسي ميزان شيوع و انواع مشاغل كودكان زير 18 سال مناطق حاشيه نشين 15 استان كشور (كاربردي)

1381

 

3

دكتر نعمت الله بابايي

چگونگي دروني سازي آموزش احترام به قانون در نوجوانان (فاز سوم و چهارم)

1382

 

4

دكتر حميرا سجادي

ارزشيابي پايان‌نامه‌هاي كارشناسي ارشد دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي تا پايان سال 1381

1382

 

5

دكتر فريبرز رئيس دانا

بررسي پويش فقر در ايران:

- با تحليل و پيشنهاد اصلاح طرح هزينه - در آمد خانوار

- مأخذ شناسي فقر در ايران

1383

 

6

دكتر مروئه وامقي

ارزشيابي كيفيت خدمات مراكز ارائه خدمات به آسيب ديدگان اجتماعي

1383

 

7

دكتر مريم شريفيان ثاني

طراحي نظام جامع رفاه اجتماعي در ايران

1383

 

8

دکتر امیرحمزه زینالی

بررسی عوامل اقتصادی،اجتماعی وفرهنگی وجرم شناختی وقوع حادثه پاکدشت

1383

 

9

دکتر ملیحه شیانی

تدوين آئيننامه اجرايي لايهبندي جمعيت كشور براي برخورداري از بستههاي خدماتي در نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي

1383

 

10

دکتر سعيد مدني قهفرخی

تدوين ائين نامه روش لايه بندي خدمات و تعيين بسته هاي خدماتي در نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي در برنامه چهارم توسعه

1384

 

11

دكتر مريم شريفيان ثاني

بررسي نيازها و مشكلات دختران و زنان معلول در ايران

1384

 

12

دکتر محمدعلی محمدی قره قانی

سرمايه اجتماعي و روش سنجش آن   

1384

 

13

دکتر امير حمزه زينالي

درآمدي بر حقوق رفاه اجتماعي

1385

 

14

دکتر ملیحه شیانی

«بررسي مسائل مشكلات جوانان 29-15 سال در ايران»

1385

 

15

دكتر مروئه وامقي

مشكلات اجتماعي ايران از ديدگاه مديران,كارشناسان و صاحب نظران مسائل اجتماعي

1386

 

16

دكتر مير طاهر موسوي

بررسی و سنجش سرمايه اجتماعي در ايران

1386

 

17

دکتر ملیحه شیانی

بررسي شبكههاي حمايت اجتماعي از خانوادههاي داراي فرزند كمتر از هفت سال

1386

 

18

دكتر مير طاهر موسوي

سنجش سرمايه اجتماعي جوانان در ايران

1386

 

19

دكتر نعمت اله بابايي

بررسي برنامه ها و روش هاي مقتدر سازي

1386

 

20

دکتر حسن رفيعي

تدوين روشهاي تحقيق در سومصرف و وابستگي به مواد

1386

 

21

دكتر نعمت الله بابايي

بررسي روند ابتلا به سوء مصرف مواد در بين جوانان كشور

1387

 

22

دكتر مير طاهر موسوي

مروري بر ديدگاهها و نظريه هاي رفاه اجتماعي

1387

 

23

دكتر نعمت الله بابايي

بررسي عوامل تاب آوري جوانان در برابر انحرافات اجتماعي

1387

 

24

دكتر امير حمزه زينالي

بررسي و تحليل حقوق اقتصادي و اجتماعي در نظام جمهوري اسلامي ايران از ديدگاه تئوري عدالت اجتماعي جان رولز و اسناد بين المللي حقوق بشري

1387

 

25

دکتر مروئه وامقی

مرور نظام دار مطالعات مربوط به كودكان خياباني در ايران در يك دهه ي اخير

1388

 

26

دکتر مير طاهر موسوي

سنجش سرمايه اجتماعي در تهران

1387

 

27

دکتر سعید مدنی قهفرخی

برنامه های اجتماع محور

1388

 

28

دکتر حميرا سجادي

مرورمطالعات مرتبط با تعيين كننده هاي اجتماعي سلامت در ايران برمبناي مدل

1388

 چکیده طرح

29

دکتر حسن رفیعی

تدوین شاخص ترکیبی سلامت اجتماعی در ایران

1388

چکیده طرح 

30

دکتر نعمت الله بابايي

بررسی طراحی وارزشیابی برنامه توانمند سازي اقتصادی اجتماع محور در محله‌هاي حاشيه نشين

1389

چکیده طرح 

31

دکتر محمدعلی محمدی

فرا تحليل پژوهشهاي فقر در ايران

1389

چکیده طرح 

32

دکتر سعید مدنی قهفرخی

سند جامع پیشگیری اولیه از اعتیاد

1389

 

33

دکتر حمیرا سجادی

مرور نظام دار مطالعات مرتبط با تعیین کننده جنسیت (افسردگی) از عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت در ایران 90-1375

1391

 

34

دکتر مریم شریفیان

اندازه گیری و تحلیل روند فقر سلامتی در خانوارهای شهر تهران با استفاده از شاخص مشارکت مالی خانوار و به کارگیری رویکرد نسلی 1363 الی 1391

1392

چکیده طرح  

35

دکتر مروئه وامقی

رابطه ی درآمد و سلامت کودکان و نقش متغیرهای واسطه ای آن در 30 استان کشور

1393

چکیده طرح 

36

دکتر مروئه وامقی

ارزیابی سریع رفتارهای پرخطر مرتبط باHIV در کودکان خیابانی به منظور گسترش مداخلات برای کنترل و کاهش HIV در آنان

1393

 

37

دکتر میرطاهر موسوی

بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و شادکامی در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور استانهای منتخب کشور

1393

چکیده طرح 

38

دکتر میرطاهر موسوی

طراحی مدل مفهومی و ساخت ابزار سنجش سرمایه اجتماعی با رویکرد سلامت اجتماعی

1393

چکیده طرح 

         
         

 

39دکتر مروئه وامقی بررسی ویژگیهای شغلی والدین در رده های شغلی مختلف و

رابطه آن با سلامت

1394چکیده طرح40دکتر حسن رفیعی

 طرح: بررسی انحراف اجتماعی ارتشا  عوامل مرتبط با آن در میان

ساکنان شهر تهران در سال 1394

1394چکیده طرح41دکتر مروئه وامقیسطح کیفیت زندگی مادران دارای فرزند توانخواه و عوامل موثر بر

آن

1394چکیده طرح42

دکتر میرطاهر موسوی

 تدوین شاخص ترکیبی رفاه اجتماعی سالمندان ایرانی

1394

چکیده طرح

43دکتر حمیرا سجادیتبیین نابرابری های سلامت چند بعدی در شهر تهران

   

44

 

دکتر مروئه وامقی

تدوین شاخص ترکیبی بهزیستی کودکان و سنجش وضعیت

بهزیستی کودکان در شهر تهران

 1395

 

چکیده طرح

45

 

 

دکتر فرهاد نصرتی نژاد

مطالعه مروری نظریه هاای عدالت در رفاه اجتماعی

1395

 

46

 

 

دکتر مروئه وامقی تدوین شاخص ترکیبی بهزیستی کودکان و سنجش وضعیت

بهزیستی کودکان در شهر تهران

1395 

47

دکتر میرطاهر موسوی

تدوین مدل مداخله ای ارتقای سلامت اجتماعی مبتنی بر سرمایه

اجتماعی

1396

 

48دکتر فردین علیپورمرور جامع ابزارهای سنجش خشونت خانگی در ایران و جهان، تهیه

بانک ابزارهای سنجش خشونت خانگی

1396 

49

دکتر مروئه وامقی

ارزیابی سریع و پاسخ به وضعیت رفتارهای پرخطر و اچ ای وی در کودکان خیابانی 6 استان کشور

1396

چکیده طرح

50

دکترملیحه  عرشی

طراحی پروتکل مداخلات مددکاری اجتماعی در دستگاه قضائی

 

1396

چکیده طرح

51

دکترغلامرضا قائد امینی

ترجمه و تعیین روایی و پایایی نسخه فارسی پرسشنامه سنجش سواد سلامت روانی در تهران

1396

چکیده طرح

52

دکتر فردین علیپور

ساخت و رواسازی سنجه رفاه اجتماعی ادراک‌شده ایرانیان

1396

چکیده طرح

53

دکتر محسنی تبریزی

بررسی روند سرمایه اجتماعی در شهر تهران

 

1396

چکیده طرح

54

دکتر مهدی نوروزی

بررسی نابرابری در عوامل خطر رفتاری بیماری‌های غیرواگیر در ایران: کاربرد روش    Oaxaca Decomposition

 

چکیده طرح

55

دکتر ملیحه شیانی

فراتحلیل سرمایه اجتماعی در پیوند با هویت ملی جوانان

 

1397

چکیده طرح

56

دکتر فردین علیپور

ساخت و رواسازی سنجه رفاه اجتماعی ادراک‌شده ایرانیان

 

1397

چکیده طرح

57

دکتر محمدرضا رضوانی

تحلیل نابرابریها و عدم تعادلهای فضایی شاخص های سلامت و عوامل

اجتماعی موثر بر آن در ایران

1397

چکیده طرح

 

دانشگاه علوم بهزیستی...تماس با دانشگاهگروه های آموزشیمراکز پژوهشیمراکز درمانینقشه سایت دانشگاه

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences