صفحه اصلي > طرح های تحقیقاتی مركز > طرح های در دست اجرا 
چهارشنبه ٠٣ بهمن ١٣٩٧
طرح های در دست اجرا
 

 

 

 

 

طرحهاي تحقيقاتي در دست اجرا

 

مجری طرح

عنوان طرح

سال

دکتر مریم شریفیان ثانی- دکتر ملیحه عرشی


مرور و نقد سیاست های اجتماعی خانواده در ایران

1394

دکتر ملیحه عرشی- فاطمه غلامی جم


گردآوری و طبقه بندی منابع آموزش مهارت های زندگی برای کودکان خیابانی

1394

دکتر مروئه وامقی- دکتر پیام روشنفکر


طراحی روش و تدوین راهنمای اجرائی، آموزش و پایش طرح ارزیابی سریع و پاسخ RAR رفتارهای پرخطر مصرف کنندگان مواد و زنان دارای رفتار پرخطر جنسی در کشور 1394


دکتر علیرضا محسنی تبریزی


بررسی روند سرمایه اجتماعی در شهر تهران 1395

دکتر مروئه وامقی

دکتر پیام روشفکر

ارزیابی سریع و پاسخ به رفتارهای پرخطر و اچ آی وی در کودکان خیابانی 6 استان کشور 1395
دکتر مهدی نوروزی بررسی عوامل مرتبط با ایجاد نابرابری در عوامل خطر رفتاری در بیماری های غیرواگیر در ایرن 1395
دکتر ملیحه شیانی فراتحلیل سرمایه اجتماعی در پیوند با هویت ملی جوانان 1395
     

 

 دانشگاه علوم بهزیستی...تماس با دانشگاهگروه های آموزشیمراکز پژوهشیمراکز درمانینقشه سایت دانشگاه

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences